wydarzenie, zwykle skomplikowane

perypetia wydarzenie, zwykle skomplikowane.

Inne opisy:

współczesny język grecki
nauka, której przedmiotem jest człowiek, jako istota społeczna, i jego twórczość
gałąź nauki i techniki zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji
przedmiot szkolny - nauczanie języka angielskiego
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego
ogół czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w instytucji
dział administracji zajmujący się księgowością
działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś
dawna nazwa logiki matematycznej
część gospodarki, obejmująca ogół zagadnień związanych z budową mieszkań
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

wydarzenie, zwykle skomplikowane krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,