perypetia

perypetia wydarzenie, zwykle skomplikowane.
perypetia w literaturze.
perypetia Trudność, skomplikowane przejście, zdarzenie
perypetia Bolączka
perypetia Kłopot

Inne hasła:

greka, humanistyka, informatyka, angielski, niemiecki, księgowość, księgowość, organizacja, logistyka, mieszkalnictwo, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

perypetia krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,