mecz sparingowy; sportowe, szkoleniowe spotkanie towarzyskie

sparing mecz sparingowy; sportowe, szkoleniowe spotkanie towarzyskie.

Inne opisy:

dział administracji zajmujący się księgowością
działanie podejmowane w celu zorganizowania czegoś, urządzenie czegoś
dawna nazwa logiki matematycznej
część gospodarki, obejmująca ogół zagadnień związanych z budową mieszkań
całość działań realizowanych przez pielęgniarki; jedna z gałęzi opieki medycznej
cecha; to, że ktoś (człowiek lub grupa ludzi) przestrzega prawa i domaga sie jego przestrzegania
w Polsce stanowisko w szkole wyższej przewidziane dla pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego, który posiada tytuł naukowy profesora
zespół działań zapobiegającym niepożądanym skutkom
dział gospodarki w przeważającej większości produkujący na potrzeby innych przemysłów, a nie konsumentów, tradycyjnie przeciwstawiany przemysłowi lekkiemu
gałąź przemysłu zajmująca się przetwarzaniem surowców w produkty, np. przetwórstwo chemiczne, spożywcze, przetwórstwo ropy naftowej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

mecz sparingowy; sportowe, szkoleniowe spotkanie towarzyskie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,