krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

rodzaj zależności, która występuje w gospodarce pomiędzy deficytem budżetowym a deficytem obrotów bieżących
neurotyczny, taki, który jest efektem czyjejś schizofrenii - niezdecydowania, zakłamania, niekonsekwencji, taki, który zwykle powodowany jest jakimś lękiem
drzewołaz żółtopasy, Dendrobates leucomelas – gatunek płaza z rodziny drzewołazowatych, występujący w Brazylii, Wenezueli i Gujanie
bardzo bliski - taki, który jest nieodległy w czasie od danego momentu, taki, który następuje po tym momencie
taki, który ma kształt bąbla
związany z celnikiem - poborcą podatków
łącznotkankowa błona leżąca pod błoną śluzową
jako wtrącenie, wzmianka, przy okazji
bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania
nietrwale, tak jakby coś mogło łatwo ulec zniszczeniu
pierwsze stadium rozwoju larwy tasiemca właściwego
mała kula
dotyczący felinologii - nauki o kotach
związany z utylitaryzmem; materialny, związany z tym, co istnieje namacalnie, jest związane z podstawowymi potrzebami bytowymi człowieka, a także z ekonomią, produkcją, pomnażaniem dóbr
związany z moherem, moherami - starszymi ludźmi, konserwatystami, często dewotami, słuchaczami Radia Maryja
związany z pokładem - miejscem w środku transportu, np. w samolocie; np. regulamin pokładowy
długoszki, Macroscelidea – rząd niewielkich, naziemnych ssaków łożyskowych; zamieszkują najbardziej na północ wysunięte obszary Afryki Północnej oraz większość Afryki subsaharyjskiej
zmieniać odczyn mieszaniny na zasadowy lub mniej kwaśny przez dodanie do niego substancji o charakterze zasadowym
zastanawiać się, myśleć, analizować coś
ekspresywnie: w kolorze (zwykle: intensywnie) zielonym