krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

odmiana monologu wewnętrznego, będąca wiernym odtworzeniem toku myślowego z uwzględnieniem charakterystycznej chaotyczności myśli i skojarzeń
statek rybacki przeznaczony do połowu tuńczyków
dielektryk znajdujący się w błonie komórkowej komórek Schwanna, układających się wokół aksonu komórki nerwowej i tworzących tzw. otoczkę mielinową
samotnia
zasada w ekonomii głosząca, że każda zmiana prowadząca do wzrostu produktywności podnosi dobrobyt społeczeństwa ogółem
dokument wydawany przewoźnikowi drogowemu, który upoważnia go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego
Thalassarche chrysostoma - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae)
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych
rodzaj wojsk w Polsce w XVII i XVIII wieku, stanowiący główne siły regularnej armii, utrzymywane ze skarbu państwa
ironicznie - istota nadprzyrodzona, która nie istnieje, ale w ludzkich wyobrażeniach przynosi dobre rzeczy, co do których ludzie chcieliby wierzyć, że są prawdą
technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju z
urządzenie, które oczyszcza
niepozorny konik
jasny, żółtawy, taki, który kolorem przypomina słomę
starożytne miasto, kolonia fenicka, znajdująca się na północnym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego
jednostka miary stanowiąca połowę arkusza
taki, który ma kolor tabaki
kaleczyć się nieintencjonalnie
entoderma, endoderma – wewnętrzny listek zarodkowy, warstwa komórek powstająca w rozwoju zarodkowym zwierząt w trakcie różnorodnie zachodzącej gastrulacji (łac. entodermis, z gr. éndon wewnątrz, dérm
lekceważąco o obywatelce Stanów Zjednoczonych