krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

stan, w którym brak ruchu
taki, który zawiera dziewięćdziesiąt procent alkoholu
filtr akwarystyczny, wewnętrzny, mechaniczny lub / i biologiczny, w którym jedynym wkładem filtracyjnym jest gąbka syntetyczna; stosowany również w samochodach
pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów, przyoczko
dawna nazwa niemieckiego miasta Münster używana przez Polaków
ocenianie kogoś lub czegoś w celu odrzucenia osób lub rzeczy, które nie spełniają określonych wymagań
charakterystyczny dla obszarów położonych przy równiku
o urządzeniu elektronicznym: takie, którego ekran ma przekątną o długości pięćdziesięciu jeden cali
taki, który wyraża negatywną opinię, niedobrą ocenę
dotyczący dumpingu
Pseudolagosuchus – rodzaj gada z grupy Dinosauromorpha; żył w środkowym triasie, około 240 milionów lat temu, a jego niekompletne szczątki odkryto na terenie obecnej Argentyny
Pluvianellidae - monotypowa rodzina ptaków z rzędu siewkowych (Charadriiformes)
w sposób etyczny, nacechowany pozytywnie ocenianymi wartościami, zgodnie z zasadami
funkcja logitowa - funkcja stosowana w statystyce (w metodzie regresji logistycznej) do przekształcania prawdopodobieństwa na logarytm ilorazu szans: logit(p) = ln(p) - ln(1-p)
taki, jak w prasie, łatwy w odbiorze, przyjemny
taki, który jest typowy dla zdziry
o człowieku - piękny
adiantum klinowate, Adiantum cuneatum Langsd. – gatunek paproci z rodziny adiantowatych; pochodzi z Brazylii, jest uprawiany jako roślina ozdobna, w Polsce głównie jako roślina pokojowa i w szklarnia
roślina, która przystosowana jest do życia w warunkach dużego zacienienia
o urządzeniu elektronicznym: takie, którego ekran ma przekątną o długości szesnastu cali