krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

więzienie kogoś, uniemożliwianie danej osobie wydostania się
promowana w kampanii wyborczej deklaracja korzyści, jaką przyniesie obywatelom państwa wybór partii, która składa obietnicę
popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi
o pomieszczeniach: tak, że powietrze, ściany, podłogi nie są zupełnie suche, panuje wilgoć
taki, który ma zawór lub zawory na dole konstrukcji
pogląd filozoficzny głoszący potrzebę poszukiwania ogólnych, uniwersalnych (tzn. ahistorycznych) praw rządzących społecznym funkcjonowaniem jednostek (wzorowany na dziewiętnastowiecznych naukach przy
miękka część produktu jadalnego, np. chleba, owocu
w wyjątkowo okrutny, dziki, niehumanitarny sposób
znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma
termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.)
siltyt - luźna bądź zwięzła pylasta skała okruchowa
ustanawiając rekord, najlepiej w danej dziedzinie (zwykle sportu)
przenośnie: opierając się wyłącznie na autorytetach, nie na samodzielnych wnioskach, w sposób oderwany od realiów
trwający kilkaset lat
w sposób właściwy łotrowi, nikczemnie, niegodziwie, podle, zbrodniczo
cecha człowieka, który jest popędliwy, zachowuje się popędliwie
cząsteczka wody, niezależnie od stanu skupienia
Technosaurus – rodzaj wymarłego przedstawiciela kladu Archosauriformes o niepewnej pozycji systematycznej, żyjącego w noryku (późny trias) na terenach współczesnej Ameryki Północnej; jego szczątki zn
związany z mezonem - cząstką elementarną
Tigrisoma lineatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae)