krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

niewielka szklaneczka z cienkiego szkła, służąca do podawania alkoholu, ale też soku lub wody
gryka - roślina uprawna, zbożowa
pierwszy ząb z przodu
o człowieku: przygłupi, niepoważny, taki, który może uchodzić za głupa (bo np. rżnie głupa, wygłupia się)
w genetyce: zmienność fenotypów determinowanych przez identyczne genotypy organizmów, które rozwijają się w innych środowiskach
chwilowe zatrzymanie wody opadowej na powierzchni szaty roślinnej lub innych obiektów
zastanowić się, pomyśleć, przeanalizować coś
coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji
taki, który jest zbudowany z widocznych belek
w dawnej Polsce wolne targi na mięso przywożone do miasta przez chłopów z okolicznych wsi
powodujący rozkurcz, rozluźnienie np. mięśni
katalońska sałatka przygotowywana z upieczonych w popiele lub grillowanych warzyw
w języku młodzieżowym: siostra - córka tych samych rodziców
zrobiony z kłód
deszczowy, wilgotny, taki, podczas którego pada deszcz, jest wilgotno
rybi, przypominający śledzia aromatem
realizujący założenia kameralizmu - doktryny polityczno-handlowej
nauczycielka chemii
taki, który ma liście, taki, który naturalnie charakteryzuje się tym, że są w nim/ na nim liście
taki, który działa dzięki procesowi fluorescencji, wykorzystuje ten proces do działania; np. mikroskop fluorescencyjny