krzyżówki.edu.pl

Hasła do krzyżówek - słownik w języku polskim i angielskim

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia hasla do krzyżówki

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Inne hasła krzyżówkowe alfabetycznie

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Hasło do krzyżówki - Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

banita, wyganiec, ktoś pod przymusem opuszczający ojczyznę
gwiazda neutronowa wysyłająca w regularnych, niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej promieniowanie radiowe)
dokument, na mocy którego państwo wysyłające udziela określonej osobie pełnomocnictwa do kierowania urzędem konsularnym w określonym państwie przyjmującym
Anhinga anhinga - gatunek ptaka z rodziny wężówek (Anhingidae); zamieszkuje bagna, leśne jeziora, rzeki południowo-wschodniej części Ameryki Północnej
organiczny związek chemiczny, amid kwasu pantoinowego i β-alaniny
ktoś wyjątkowy, odstający od innych, wyróżniający się nadzwyczjanymi cechami
plecy, tylna część ciała człowieka
doprowadzać mężczyznę oralnie do orgazmu
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu
rodzaj niewielkiej kanapki z chleba lub bułki z wyszukanymi dodatkami
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem
wełniana tkanina ubraniowa, która jest nieco ostra (niegładka) w dotyku i ma efektowny skośny rzucik
towarzyszący gniciu, typowy dla gnicia, dla zgniłych substancji
malaria
Kogia breviceps – gatunek walenia z rodziny kaszalotowatych; zamieszkuje wszystkie oceany poza Arktycznym
budynek pełniący funkcje mieszkalne
z mnóstwem emocji, nastroju - z wielością czegoś, co nie jest policzalne, nie ma charakteru materialnego; wiele, dużo (o czymś, czego nie określa się miarą fizyczną)
w sposób charakterystyczny dla cenzora, tak jak cenzor
w garbarstwie: wierzchnia warstwa skóry zwierzęcej
taki, który związany jest z rozwozem (rozwożeniem); taki, który dotyczy rozwozu