krzyżówki.edu.pl

Słownik haseł krzyżówkowych w języku polskim i angielskim.

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

dodatkowa robocizna chłopów na rzecz pana, niewliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny
taki, który może coś zrobić, jest w stanie coś zrobić, ma możliwości, aby coś zrealizować, zapewnić
Fuchsia – rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae), obejmujący ok. 100 gatunków pochodzących głównie z Ameryki Środkowej i Południowej
zbiór ziemniaków i ich przemysłowy przerób
mały gaj, lasek, kępa drzew
o roślinach, ich częściach - taki, który ma więcej niż jedno nasienie
określenie stosowane tylko w stosunku do mężczyzn; ktoś bardzo chudy
merystem boczny; tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość
jedno z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe
duży prefabrykowany element budowlany przeznaczony do ustawiania pionowego
taki, który imituje kulturę dawnych Celtów, nawiązuje do niej - romantyczny, związany z kultem przyrody, pierwotny, magiczny, niekiedy pogański
taki, który ma miejsce po zjeździe, następujący po zjeździe
bardzo lichy, marny, mały, niesatysfakcjonujący
taki, który ma cechy renesansu, powstał zgodnie z regułami sztuki renesansu, jest utrzymany w stylu renesansu
papier fotograficzny pokryty emulsją z bromkiem srebra
związany ze stroikiem, odcinkiem linii transmisyjnej zwartym lub rozwartym na końcu i równolegle dołączonym do obwodu
niepokojąco, groźnie, w sposób, który zapowiada coś złego, zwiastuje coś niedobrego
człowiek, który handluje jarzynami
rozumowanie logiczne, opierające się na pozornie prawdziwych elementach, prowadzące jednak do zaskakujących lub sprzecznych wniosków
pogardliwie o osobie, która bez zastanowienia służy komuś i bezkrytycznie wykonuje wszystkie polecenia