krzyżówki.edu.pl

Hasła do krzyżówek - słownik w języku polskim i angielskim

Słownik haseł pozwala na wyszukiwanie haseł do krzyżówek na podstawie liczby liter, opisu hasła oraz położenia znanych liter w haśle.
Za jego pomocą możliwe jest odszukanie haseł podczas rozwiązywania krzyżówek z innych źródeł. Może być również przydatny podczas tworzenia krzyżówek, kiedy szukamy nowych haseł do wstawienia do krzyżówki.

Hasła do krzyżówki

Wprowadź informacje na temat hasła, które chcesz odszukać i naciśnij przycisk poniżej.

Prezentowane jest 1000 pierwszych znalezionych haseł spełniających łącznie podane warunki.

Słownik podstawowy zawiera hasła wraz z opisami, słownik rozszerzony zawiera więcej haseł, ale nie zawiera opisów.

Długość hasła (liter)
od
do
Format hasła (? dowolny jeden znak, * dowolny ciąg znaków)
Fragment opisu hasła
Język hasła
Wybór słownika

Przykłady użycia hasla do krzyżówki

1Wiedząc, że hasło, którego szukamy ma 9 liter oraz że trzecią literą jest "z" a szóstą "ó", należy wpisać "??z??ó???" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie 19 haseł. Wiedząc dodatkowo, że jest to ptak należy wpisać dodatkowo słowo "ptak" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła" i ponownie wyszukać hasła.

2Tworząc krzyżówkę we własnym zakresie, chcemy znaleźć wyraz, który zaczyna się od litery 't', którego trzecią literą jest 'l' i który ma od 5 do 9 liter. Należy więc wpisać "t?l*" (bez cudzysłowów) w polu "Format hasła" i wybrać "Długość hasła (liter)" od 5 do 9.

3Szukając hasła, którego opis to "Tytuł cesarzy bizantyjskich" należy wpisać "cesarz" (bez cudzysłowów) w polu "Fragment opisu hasła", oraz "*" (dowolny ciąg znaków) w polu "Format hasła". Znalezione zostanie kilkanaście haseł zawierających słowo "cesarz" w opisie. Wśród nich będzie "basileus" i "bazyleus" których to wyrazów szukano.

4Szukając hasła zaczynającego się od "Arkadi", okazuje się, że w słowniku podstawowym nie ma takich haseł. W takim przypadku należy ponowić wyszukiwanie wybierając "Słownik rozszerzony" w polu "Wybór słownika". Tym razem zostaje znalezione 6 haseł m.in. "Arkadia".


Inne hasła krzyżówkowe alfabetycznie

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Hasło do krzyżówki - Dodatkowe informacje

Baza haseł zawiera:
- ponad 90 000 haseł dla słownika podstawowego w języku polskim na podstawie projektu Słowosieć (Autor: Wrocław University of Technology)
- ponad 200 000 haseł dla słownika rozszerzonego w języku polskim na podstawie danych serwisu SJP.PL na licencji Apache 2.0
- ponad 135 000 haseł w języku angielskim na postawie projektu Wordnet (Autor: Princeton University)
Bazy Wordnet i Słowosieć wykorzystywane są zgodnie z zasadami licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license.

Losowe opisy:

taki, który nigdy się nie dezaktualizuje, jest charakterystyczny dla kogoś lub czegoś
taki, który jest zupełnie pozbawiony siły fizycznej, którego kondycja jest niedobra
kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu
o sądach, poglądach - taki, który jest ograniczony jakimiś ogólnymi tendencjami, nieobiektywny
taki, który powoduje przygnębienie, smutek, niewesołe refleksje
związany ze strukturalizmem, dotyczący strukturalizmu
członek szlachty niższej, skartabellatu
zawierający oszustwa, kłamstwa itp
Araeoscelidia, Araeoscelida – rząd wymarłych gadów (diapsydy), kształtem przypominających jaszczurki; żyły około 300-260 milionów lat temu od późnego karbonu do środkowego permu
książę wrocławski w latach 1270-1290, książę krakowski w latach 1288-1290
pogardliwie o tabloidzie
kozub, siodełko - element sklepienia krzyżowego o rzucie poziomym w postaci trójkąta równoramiennego
przystosowany do użycia w haubicy, związany z haubicą, dobry do zastosowania w takich celach, w jakich stosuje się haubicę
wielkość opisującą ruch krzywoliniowy utworzoną analogicznie do przyspieszenia, tylko wyrażoną w wielkościach kątowych
piłonos japoński, Pristiophorus japonicus - ryba morska z rzędu piłonosokształtnych
podziemna część dużej budowli (zamku, kościoła) służąca zwłaszcza w czasach pokoju jako więzienie
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek
łow. zakończenie ogona żubra
Helianthus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
cecha człowieka: to, że ktoś nie oszukuje, lecz przestrzega zasad