krzyżówki.edu.pl

Generator krzyżówek w języku polskim i angielskim.

Generator krzyżówek umożliwia utworzenie 20-hasłowej krzyżówki na podstawie haseł/opisów podanych przez użytkownika lub wylosowanych z bazy haseł polskich i angielskich.

Wygenerowana krzyżówka może następnie zostać zapisana w pliku PDF lub PNG i wykorzystana np. podczas nauki języka angielskiego lub polskiego. Utworzone krzyżówki nadają się również do wydrukowania.

Dodatkowo możliwe jest utworzenie łamigłówki, w której wszystkie hasła są podane, ale należy je odszukać na diagramie.

Aby wygenerować krzyżówkę należy:

1Wpisać (lub wylosować) hasła oraz opisy, które mają znaleźć się w krzyżówce

2Wygenerować krzyżówkę

3Pobrać krzyżówkę oraz klucz.

1 Hasła do krzyżówki

Wprowadź hasła wraz z opisami lub wylosuj hasła korzystając z przycisków poniżej.


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2 Generowanie krzyżówki

Wygeneruj krzyżówkę korzystając z przycisku poniżej. Generowanie krzyżówki można wykonać kilkakrotnie, aby wybrać najlepiej dopasowany do potrzeb układ.
Po wpisaniu hasła system pobierze jego definicje z bazy danych Słowosieć. Jeśli hasło ma kilka definicji, pojawią się dodatkowe przyciski (1-9), naciśnięcie których spowoduje wyświetlenie kolejnych opisów haseł.

Poziomo:

  Pionowo:

   3 Eksportowanie i zapisywanie krzyżówki

   Jeśli krzyżówka została poprawnie wygenerowana wydrukuj ją lub zapisz jako plik PDF lub PNG.
   Dodatkowo na podstawie krzyżówki można wygenerować łamigłówkę, w której wszystkie hasła są podane, ale należy je odszukać na diagramie wśród losowych liter.


   Możliwe jest również zapisanie krzyżówki jako plik graficzny PNG. Przed pobraniem pliku PNG należy przygotować go poprzez kliknięcie przycisków poniżej. Następnie pojawi się przycisk pozwalający na zapisanie pliku.


   Dodatkowe informacje

   Generator krzyżówek wykorzystuje hasła i opisy z bazy Słowosieć, której autorem jest Wrocław University of Technology oraz bazy Princeton Wordnet autorstwa Princeton University.
   Bazy te zostały udostępnione na licencji podanej na stronie nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/license. Korzystanie z krzyżówek zawierających hasła i opisy z ww. baz danych wymaga przestrzegania postanowień licencji podanej powyżej.

   Użytkownik korzystając z serwisu robi to na własne ryzyko