zespół czynników, które warunkują powstanie czegoś, zaistnienie jakiegoś zjawiska lub zdarzenia

geneza zespół czynników, które warunkują powstanie czegoś, zaistnienie jakiegoś zjawiska lub zdarzenia.

Inne opisy:

ruch społeczny, którego naczelną ideą jest równouprawnienie kobiet
poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych
nauka przyrodnicza i społeczna badająca powłokę ziemską, jej budowę i ukształtowanie oraz panujące na niej relacje społeczno-gospodarcze jak również pomiędzy społeczeństwami a środowiskiem naturalnym
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentek cierpiących na schorzenia układu płciowego
przedmiot szkolny, na którym uczy się greki starożytnej
współczesny język grecki
nauka, której przedmiotem jest człowiek, jako istota społeczna, i jego twórczość
gałąź nauki i techniki zajmująca się teorią i technologią przetwarzania informacji
przedmiot szkolny - nauczanie języka angielskiego
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zespół czynników, które warunkują powstanie czegoś, zaistnienie jakiegoś zjawiska lub zdarzenia krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,