Scilla kladnii - gatunek rośliny z rodziny szparagowatych

cebulica trójlistna Scilla kladnii - gatunek rośliny z rodziny szparagowatych.

Inne opisy:

w językoznawstwie: przystosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji poprzedzającej głoski
moment wyznaczający granicę pomiędzy jakimiś wydarzeniami albo ciągami czasowymi
cezura dzieląca wers na dwa równe hemistychy
każde przecięcie stopy rytmicznej przez granicę między wyrazami lub zestrojami akcentowymi
średniówka z akcentem na ostatniej sylabie stojącego przed nią wyrazu
średniówka z akcentem na przedostatniej sylabie stojącego przed nią wyrazu
w chemii: symbol erbu
w chemii: symbol fosforu
o roślinach, zwierzętach, ludziach (także grupach) - wspólne życie, połączenie jakimiś relacjami o charakterze bytowym lub społecznym
skała osadowa pochodzenia chemicznego lub organicznego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

Scilla kladnii - gatunek rośliny z rodziny szparagowatych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,