wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia

strawność wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia.

Inne opisy:

skała sedymentacyjna - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską; skała osadowa powstaje przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodow
pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów
w chemii: symbol bizmutu
pierwiastek, którego liczba atomowa zawiera się w przedziale od 57 do 71 włącznie
w chemii: symbol ceru
pospolity minerał z gromady krzemianów wyspowych
w chemii: symbol cyrkonu
w językoznawstwie - upodobnienie poprzedzającej głoski do następującej
w językoznawstwie - upodobnienie głoski następującej do poprzedniej
w językoznawstwie: przystosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji poprzedzającej głoski
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,