maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę

udźwig maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę.

Inne opisy:

pierwiastek, którego liczba atomowa zawiera się w przedziale od 57 do 71 włącznie
w chemii: symbol ceru
pospolity minerał z gromady krzemianów wyspowych
w chemii: symbol cyrkonu
w językoznawstwie - upodobnienie poprzedzającej głoski do następującej
w językoznawstwie - upodobnienie głoski następującej do poprzedniej
w językoznawstwie: przystosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji poprzedzającej głoski
moment wyznaczający granicę pomiędzy jakimiś wydarzeniami albo ciągami czasowymi
cezura dzieląca wers na dwa równe hemistychy
każde przecięcie stopy rytmicznej przez granicę między wyrazami lub zestrojami akcentowymi
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

maksymalna masa, jaka może zostać podniesiona (lub przemieszczona w innych płaszczyznach) przez człowieka lub maszynę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,