proporcja osób zapadających na daną chorobę do osób zdrowych

zachorowalność proporcja osób zapadających na daną chorobę do osób zdrowych.
zapadalność proporcja osób zapadających na daną chorobę do osób zdrowych.

Inne opisy:

w chemii: symbol cyrkonu
w językoznawstwie - upodobnienie poprzedzającej głoski do następującej
w językoznawstwie - upodobnienie głoski następującej do poprzedniej
w językoznawstwie: przystosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji poprzedzającej głoski
moment wyznaczający granicę pomiędzy jakimiś wydarzeniami albo ciągami czasowymi
cezura dzieląca wers na dwa równe hemistychy
każde przecięcie stopy rytmicznej przez granicę między wyrazami lub zestrojami akcentowymi
średniówka z akcentem na ostatniej sylabie stojącego przed nią wyrazu
średniówka z akcentem na przedostatniej sylabie stojącego przed nią wyrazu
w chemii: symbol erbu
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

proporcja osób zapadających na daną chorobę do osób zdrowych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,