przeciwwiatrowy

przeciwwiatrowy taki, który chroni przed wiatrem, działaniem wiatru.

Inne hasła:

krzakówka samotna, krzakówka wyspowa, krzakówka długodzioba, krzakówka wachlarzowata, krzakówka płowobrzucha, rokazaur, krzakówka żółtogardła, krzakówka rdzawoboczna, czernidłak szaroblaszkowy, krzakówka białobrzucha, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

przeciwwiatrowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,