przeciwkolizyjny

przeciwkolizyjny taki, który chroni przed kolizją, zabezpiecza, ostrzega przed kolizją.

Inne hasła:

krzakówka popielata, krzakówka samotna, krzakówka wyspowa, krzakówka długodzioba, krzakówka wachlarzowata, krzakówka płowobrzucha, rokazaur, krzakówka żółtogardła, krzakówka rdzawoboczna, czernidłak szaroblaszkowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

przeciwkolizyjny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,