panseksualny

panseksualny taki, który jest ogarnięty, przesiąknięty seksualnością, w którym seksualność jest na pierwszym planie.
panseksualny taki, którego seksualność przejawia się w niemal wszystkich życiowych aktywnościach; o pociągu seksualnym skierowanym nie tylko do ludzi, ale i zwierząt oraz przedmiotów.
panseksualny taki, w którym panuje panseksualizm jako pogląd.
panseksualny taki, dla którego identyfikacja płciowa partnera nie ma znaczenia, którego pociąga seksualnie człowiek bez uwzględniania podziału na płci.

Inne hasła:

buszówka zmienna, buszówka uboga, buszówka mała, jaf, buszówka żółtorzytna, koń jomudzki, buszówka żółtobrzucha, buszówka kreskowana, buszówka śniada, kuc Żemajtuka, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

panseksualny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,