opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat

otwierać serce opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
otworzyć duszę opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
odkryć duszę opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
otworzyć serce opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.

Inne opisy:

ponieść konsekwencje czegoś
ponieść konwekwencje czegoś
naprawić lub odpokutować wyrządzone zło
naprawić wyrządzone komuś zło
umyślnie poruszać się raz w jedną, raz w drugą stronę
niemyślnie poruszyć się raz w jedną, raz w drugą stronę
powracać do postaci prostej, ulegać prostowaniu
powracać do postaci prostej, ulegać prostowaniu
powracać do postaci prostej, ulegać prostowaniu
umyślnie poruszać się raz w jedną, raz w drugą stronę
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
łączyć się logicznie

opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,