opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat

otworzenie duszy opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
odkrycie duszy opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
otwarcie serca opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
otworzenie serca opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.
otwarcie duszy opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.

Inne opisy:

pozytywna ocena czegoś
oświetlenie (sposób) charakterystyczne dla danej części dnia, danego miejsca itp
czystość, najczęściej taka, której towarzyszy połysk
w mediach: pasmo antenowe
zatwierdzony przez władze zakres, rozkład i sposób przekazywania wiedzy, która ma być uczona w szkole
tryb, w jakim coś, zazwyczaj jakieś urządzenie, działa
mediator, osoba ułatwiająca komunikację
rodzaj chowu polegający na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji
laktotropina, PRL - hormon peptydowy zbudowany ze 198 aminokwasów (u człowieka) o masie cząsteczkowej 23 kDa; ma zbliżone efekty metaboliczne, budowę chemiczną i centrum aktywne do somatotropiny
substancja nadająca cechę pulchności i miękkości produktowi spożywczemu lub przemysłowemu, do którego jest dodana
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

opowiedzenie komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,