otworzyć serce

otworzyć serce opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat.

Inne hasła:

wioska tematyczna, n-gram, mieszanka studencka, dzyndzel, chleb przyjaźni Amiszów, racjonalność komunikacyjna, maluczcy, ediakaran, pipsztok, obiekt regulacji, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

otworzyć serce krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,