bardzo mały - mało ważny, niezbyt poważny

malutki bardzo mały - mało ważny, niezbyt poważny.
mikry bardzo mały - mało ważny, niezbyt poważny.

Inne opisy:

organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową; powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej
grupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: −C=N−R, występująca w iminach i ich pochodnych
w starożytnej Grecji - moneta wartości czterech drachm
tytuł wysokiego urzędnika, radcy w Świętym Cesarstwie Rzymskim, monarchii austro-węgierskiej i Austrii
radca, wyższy urzędnik państwowy w Świętym Cesarstwie Rzymskim, monarchii austro-węgierskiej i Austrii
zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego
dziedzina sztuki wykorzystująca techniki fotografii jako medium artystyczne
dający się określić, zauważalny sposób zachodzenia jakichś zmian, np. upowszechniania się jakiegoś zjawiska
ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie
zbiór osób, zajmujących w danym czasie jakąś przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

bardzo mały - mało ważny, niezbyt poważny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,