bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś

malutki bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś
maciupki bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś
tyci bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś
mikry bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś

Inne opisy:

to, co charakterystyczne dla kultury japońskiej
muzyka przeznaczona na niewielkie zespoły, zazwyczaj do 9 wykonawców
Helichrysum - roślina z rodziny astrowatych, występuje głównie na obszarach o ciepłym klimacie, głównie w południowej Afryce i Australii, w basenie Morza Śródziemnego, w zachodniej i środkowej Azji i
produkcja, wyrabianie koronek
wonny olejek eteryczny uzyskiwany z rośliny o tej samej nazwie, używany w przemyśle kosmetycznym i spożywczym
rodzaj prochu bezdymnego, stosowany jako materiał miotający, składający się z nitrocelulozy o wysokiej zawartości azotu oraz nitrogliceryny
produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne
ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane
ciało cechujące się paramagnetyzmem; umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje się namagnesowaniem z kierunkiem zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego, co powoduje, że jest ono przyciągane
urządzenie telekomunikacyjne, w którym dokonuje się przełączeń telefonicznych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

bardzo mały - taki, który nie istnieje fizycznie, nie ma łatwych do opisania cech fizycznych i jest stosunkowo niewielki pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,