o maszynach i mechanicznych środkach transportu: taki, który działa, wykonuje swą pracę, spełnia swą funkcję, przetwarza coś w taki sposób, że bierze określony materiał (drzewo, ziemię, wodę itp.) od

nasiębierny o maszynach i mechanicznych środkach transportu: taki, który działa, wykonuje swą pracę, spełnia swą funkcję, przetwarza coś w taki sposób, że bierze określony materiał (drzewo, ziemię, wodę itp.) od

Inne opisy:

Poroderma africanum - gatunek drapieżnej, morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae)
Oceanodroma microsoma - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma tethys - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma jabejabe - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae), przez niektórych badaczy klasyfikowany jako podgatunek nawałnika maderskiego (Oceanodroma castro)
Oceanodroma monorhis - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma markhami - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma tristrami - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma melania - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma matsudairae - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae)
Oceanodroma homochroa - gatunek ptaka z rodziny nawałników (Hydrobatidae); zasiedla wybrzeża południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o maszynach i mechanicznych środkach transportu: taki, który działa, wykonuje swą pracę, spełnia swą funkcję, przetwarza coś w taki sposób, że bierze określony materiał (drzewo, ziemię, wodę itp.) od krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,