oliwski

oliwski związany z dzielnicą Gdańska Oliwą.

Inne hasła:

doręczeniowy, enumeratywny, numeratywny, numeratywny, tarczkowy, kazuistyczny, kazuistyczny, kazuistyczny, kontrkulturowy, wyzuty, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

oliwski krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,