związany z dzielnicą Gdańska Oliwą

oliwski związany z dzielnicą Gdańska Oliwą.

Inne opisy:

związany z doręczeniem
związany z enumeracją
związany z numeracją - systemem oznaczania czegoś za pomocą numerów
związany z numeracją - oznaczeniem kolejności za pomocą numerów
taki, który związany jest z tarczką (płaskim, wypukłym tworem z tkanki łącznej zbitej, stanowiącym szkielet powieki); np. mięsień tarczkowy, gruczoł tarczkowy
taki, który jest zawiły, trudny do zrozumienia, często nieszczery, pokrętny; manipulacyjny
związany z kazuistyką - metodą formułowania zasad i przepisów, polegającą na przewidywaniu szczegółowych przypadków
związany z kazuistyką - subdyscypliną medyczną zajmującą się studiowaniem konkretnych przypadków
związany z kontrkulturą
o człowieku: taki, który oceniany jest jako zupełnie pozbawiony jakiejś cechy, postrzeganej jako pożądana, pozytywna
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z dzielnicą Gdańska Oliwą krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,