norma krzyżówka

norma przewidziana ilość, miara, odpowiednia dla czegoś.
norma ogólnie przyjęta zasada, reguła, dobry obyczaj.
norma dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.
norma w psychologii, pedagogice specjalnej i psychiatrii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka.
norma norma dobrego postępowania – w życiu społecznym – uznana przez kogoś lub jakieś środowisko za obowiązującą
norma Taksa
norma Techniczna, wymagania, którym powinien odpowiadać dany przedmiot
norma Ustalona cena
norma Ustalona reguła; zasada
norma Ustalona zasada, reguła
norma Ustalona zasada
norma Ustalona, ogólnie przyjęta zasada
norma Ustalona, przyjęta zasada
norma Usus
norma Wskaźnik wydajności
norma Wytyczna
norma Wzorzec
norma Wzór
norma Zasada
norma Zasada postępowania
norma Zasada ustalona i ogólnie przyjęta
norma Zwyczaj ustalony
norma Zwyczaj
norma Bohaterka opery Belliniego
norma Branżowa
norma Akordem mierzona
norma Artykuł wiary
norma Dawka
norma Dogmat:
norma Formuła
norma Ilość obowiązująca
norma Ilość pracy do wykonania w określonym czasie
norma Ilość pracy określona do wykonania
norma Imperatyw
norma Jak w niej, to dobrze
norma Jean Baker, czyli Marilyn Monroe
norma Jeane Baker, czyli Marlin Monroe
norma Kanon
norma Miara obowiązująca
norma Miara
norma Można ją wyrabiać
norma Nakaz wewnętrzny
norma Obyczaje, ceremonia
norma Ogólna zasada
norma Ogólnie przyjęta zasada postępowania
norma Ogólnie przyjęta zasada, reguła
norma Ogólnie przyjęta zasada, wzór
norma Ogólnie przyjęta zasada
norma Ogólnie ustalona zasada
norma Określa parametry
norma Opera Belliniego
norma Praca, która ma być wykonana w określonym czasie
norma Praktyka
norma Prawdziwe imię Marilyn Monroe
norma Prawidło, przyjęta miara
norma Prawidło
norma Prawna, moralna albo językowa
norma Przekraczali ją przodownicy pracy
norma Przepis
norma Przyjęta zasada postępowania
norma Przyjęta zasada, wzór
norma Recepta
norma Regulacja
norma Reguła ustalona
norma Reguła
norma Standard

Hasło "norma" posiada 66 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę N:

N, n-gram, N$, Na, na barana, na białe niedźwiedzie, na biało, na bieżąco, NA BŁĘKICIE JEST POLANA, na bogato, na bosaka, na boso, na brązowo, na brud, na brudno, na brunatno, NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG, na chłodno, na chodzie, na ciepło, na co dzień,

Sprawdź wszystkie hasła na literę N

Oprócz definicji "na czarno" sprawdź również inne hasła:

ćwierćnuta, przesada, teka, teczka, teka redakcyjna, tragedia, wycinanka, wyliczanka, głuchy telefon, kółko graniaste, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, normatyw, sztanca, typ, wzorzec, wzór, baryłka ropy, klasycznie, normalnie, prawidłowo, przepisowo, salto, brunner, lorenc, rozumność, garnirowanie, milano, przynęcający, takieta, bogaty, ranne,

norma krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,