linter

linter krótkie, nieprzędne włókno, porastające nasiona bawełny.

Inne hasła:

naprawiacz, język asemblera, C, perypatetyk, chondryt, edytor tekstu, siksa, ugier, glorieta, glorieta, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

linter krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,