Zasada krzyżówka

dewiza Zasada
drogowskaz Zasada
filozofia Zasada
formuła Zasada
imperatyw Zasada
kanon Zasada
maksyma Zasada
mechanizm Zasada
norma Zasada
obyczaj Zasada
pewnik Zasada
prawidło Zasada
prawo Zasada
pryncypium Zasada
przepis Zasada
reguła Zasada
standard Zasada
uzus Zasada
wzór Zasada
zwyczaj Zasada

Inne opisy:

opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
łączyć się logicznie
być długo w jakimś miejscu, zajmować to miejsce sobą
nadużywać czyjejś dobroci i uprzejmości
starać się zdominować kogoś, absorbować go całkowicie, wymuszać na nim istotne dla siebie zachowania
kompletnie podporządkowywać sobie kogoś, sprawiać, że ktoś będzie całkowicie uległy
uczestniczyć w czymś niejawnie, tak, żeby nikt nie wiedział
przyczyniać się do czegoś
zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą
planować coś potajemnie
Przepisać majątek
Przepisać
Przepisana kopia dokumentu
Przepisanie lekarstwa
Przepisanie majątku
Przepisanie
Przepisany i poprawiony tekst
Przepisany
Przepisowy mundur
Przepisowy strój leśnika, strażaka, portiera
Przepisowy ubiór członków jakiejś organizacji, grupy zawodowej
Przepisowy ubiór kolejarza, listonosza
Przepisowy ubiór odróżniający np. strażaków od górników
Przepisowy ubiór żołnierza, policjanta
Przepisowy ubiór
Przepisowy uniform w wojsku
Przepisy i rozporządzenia obowiązujące w wojsku, w szkole
Przepisy określające prawa i obowiązki pracowników w urzędach państwowych
Przepisy organizacji
Przepisy prawne zawiera
Przepisy regulujące stosunki między pracownikami a pracodawcą

Zasada krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,