drytooling

drytooling wspinaczka po skale z użyciem czekana i raków.

Inne hasła:

nitinolowy, permalojowy, perminwarowy, molarny, pewterowy, stellitowy, terfenolowy, znalowy, alnicowy, alnikowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

drytooling krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,