wspinaczka po skale z użyciem czekana i raków

drytooling wspinaczka po skale z użyciem czekana i raków.

Inne opisy:

zrobiony z nikieliny - stopu metali
zrobiony z nitinolu - stopu metali
zrobiony z permaloju - stopu metali
zrobiony z perminwaru - stopu metali
taki, który związany jest z molem - gramocząsteczką
zrobiony z pewteru - stopu metali
zrobiony ze stellitu - stopu metali
zrobiony z terfenolu-D - stopu metali
zrobiony ze znalu - stopu metali
zrobiony z alnica - stopu żelaza
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

wspinaczka po skale z użyciem czekana i raków krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,