dostawać w kość

dostawać w kość zostać przez coś, przez kogoś umęczonym, udręczonym.
dostawać w kość być zmuszanym do intensywnego wysiłku.

Inne hasła:

pięciorzędowy, sześciorzędowy, siedmiorzędowy, ośmiorzędowy, dziewięciorzędowy, dziesięciorzędowy, jedenastorzędowy, dwunastorzędowy, trzynastorzędowy, czternastorzędowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

dostawać w kość krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,