bursztynowy

bursztynowy złocistożółty, o barwie podobnej do bursztynu.
bursztynowy zrobiony w całości lub części z bursztynu.
bursztynowy związany z bursztynem, bursztynami.

Inne hasła:

gołoledź pośniegowa, strawność, szybkostrzelność, udźwig, ładowność, zachorowalność, zapadalność, błotnica sitowa, cebulica trójlistna, cebulica łąkowa, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

bursztynowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,