brązowożółty

brązowożółty taki, który jest w kolorze żółtym o brązowawym odcieniu.

Inne hasła:

śliskość pośniegowa, gołoledź pośniegowa, strawność, szybkostrzelność, udźwig, ładowność, zachorowalność, zapadalność, błotnica sitowa, cebulica trójlistna, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

brązowożółty krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,