o ciele: wiotki, szczupły, delikatny

powiewny o ciele: wiotki, szczupły, delikatny.

Inne opisy:

wysoki wzrost gospodarczy przy niskim poziomie PKB per capita determinuje wzrost rodności, te zaś obniżają poziom kapitału ludzkiego, co ogranicza w przyszłości stopę wzrostu gospodarczego i utrwala
najmniejszy dwustronny ideał danej półgrupy
szereg przedsięwzięć sprawdzeniowych, szkoleniowych i kontrolnych dotyczących osób, którym udziela się dostępu do informacji niejawnych
założenie mówiące o tym, źe zużywanie danego środka trwałego (np. maszyny) przebiega równomiernie, a więc jego wartość spada regularnie w czasie
ścisła kontrola związana z zagrożeniem środowiska oraz środki zapobiegające zagrożeniom zdrowia publicznego poprzez kontrole oraz eliminację czynników patogennych (np. wirusy, bakterie itp.)
tożsamość, analogiczność, podobieństwo
zespół cech urządzenia, obiektu mających na celu zmniejszenie skutków zaistniałej kolizji lub wypadku
pociąg złożony z dwu lub więcej członów, które mogą być wagonami, gdzie część osi jest napędzana
spadkowa stawka amortyzacyjna zakładająca równomierne obciążenie wyprodukowanych środków trwałych ze względu na spadek ich wydajności wraz z upływem czasu
poczucie trwania i porządku zdarzeń, w tym zdarzeń wykraczających poza obszar bezpośredniego doświadczenia jednostki
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o ciele: wiotki, szczupły, delikatny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,