o człowieku: taki, który postępuje niewłaściwie, źle, podle w stosunku do swojej rodziny, odstaje od niej, nie ma cech właściwych swojej rodzinie

wyrodny o człowieku: taki, który postępuje niewłaściwie, źle, podle w stosunku do swojej rodziny, odstaje od niej, nie ma cech właściwych swojej rodzinie.

Inne opisy:

najgłębsza strefa występująca w oceanach; hadal zaczyna się od głębokości 6000 metrów, obejmuje głównie rowy oceaniczne
zbiorowiska organizmów zamieszkujących wody podziemne (stygal); ze względu na specyficzne cechy środowiska (brak światła) stygon reprezentowany jest wyłącznie przez zwierzęta
zbiorowiska organizmów zamieszkujących wody podziemne (stygal); ze względu na specyficzne cechy środowiska (brak światła) stygon reprezentowany jest wyłącznie przez zwierzęta
wody podziemne wypełniające przestrzenie między ziarnami piasku i żwiru o prześwicie do ok. 2 mm
wody podziemne wypełniające przestrzenie między ziarnami piasku i żwiru o prześwicie do ok. 2 mm
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec
błona znajdująca się w ślimaku ucha, która wprawiona w ruch pobudza komórki włoskowe wytwarzające neuronalne efekty stymulacji słuchowej
zbiór reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne
powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby
wysoki wzrost gospodarczy przy niskim poziomie PKB per capita determinuje wzrost rodności, te zaś obniżają poziom kapitału ludzkiego, co ogranicza w przyszłości stopę wzrostu gospodarczego i utrwala
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

o człowieku: taki, który postępuje niewłaściwie, źle, podle w stosunku do swojej rodziny, odstaje od niej, nie ma cech właściwych swojej rodzinie krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,