nauczyciel prowadzący lektoraty z języka obcego

lektor nauczyciel prowadzący lektoraty z języka obcego.

Inne opisy:

Paper size, 707 x 1000 mm
The dominant lifestyle, culture and ideology of the szlachta (nobility) of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 15th to the 18th centuries
Baked beans is a dish containing beans, sometimes baked but, despite the name, usually stewed, in a sauce
Baked beans is a dish containing beans, sometimes baked but, despite the name, usually stewed, in a sauce
The role or position of a chief
forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny, z którym się nie jest na ty
sposób postępowania, bycia, zachowania się
osoba zdobywająca i przekazująca organom władzy obcego państwa wiadomości będące tajemnicą
autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym
przen. osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

nauczyciel prowadzący lektoraty z języka obcego krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,