rzemieślnik lub artysta pracujący w kamieniu krzyżówka

kamieniarz rzemieślnik lub artysta pracujący w kamieniu.
kamiennik rzemieślnik lub artysta pracujący w kamieniu.

Inne opisy:

bardzo czysto - bezbłędnie, udanie, zgodnie z zasadami
tak, że coś się udało, z powodzeniem; dobrze, właściwie, tak, jak trzeba, przynosząc pożądany rezultat, odpowiadając czyimś oczekiwaniom
dobrze, przyjemnie, bez zakłóceń, w sposób, który się podoba
o tekście, komunikacie, wypowiedzi: długo, rozbudowanie, przy tym często dokładnie, wyczerpująco
w odniesieniu do metrażu, w kontekście metrażu (metrażowym), w związku z metrażem, pod względem metrażu
koniecznie, niezbędnie, bez względu na okoliczności
w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest hałaśliwy, żywy, lubi hałas i zamieszanie
tak, że coś odbierane jest jako melodia, harmonijna, przyjemna dla ucha kompozycja muzyczna
tak, że coś jest nieważne, nie ma mocy obowiązującej, nie spełnia warunków niezbędnych do tego, by być uznane za ważne, obowiązujące, wiążące
w sposób niezgodny z regułami, normami, obowiązującymi standardami itp
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Substancja słodząca, sztuczna
Substancja służąca do impregnacji
Substancja służąca do pokrywania powierzchni wyrobów z drewna
Substancja służąca do wykańczania wyrobów włókienniczych i skór nadająca im połysk, elastyczność
Substancja sproszkowana
Substancja stosowana do impregnacji, gruntowania drewna
Substancja stosowana do produkcji farb, impregnacji drewna
Substancja stosowana do wyprawiania skór
Substancja stosowana podczas wywoływania zdjęć, zmniejszająca czułość emulsji
Substancja stosowana w bombach zapalających
Substancja stosowana w miotaczach ognia
Substancja stosowana w przemyśle perfumeryjnym, aromatyczna, zwierzęca
Substancja syntetyczna lub organiczna, lepka
Substancja świecąca w jarzeniówkach
Substancja tłuszczowa, ciekła
Substancja toksyczna, działająca zabójczo na żywy organizm
Substancja trująca białkowa, wytwarzana przez bakterie
Substancja trująca występująca w niektórych roślinach
Substancja trująca zawarta we krwi muchy hiszpańskiej
Substancja tworząca okrywę ciała skorupiaków

rzemieślnik lub artysta pracujący w kamieniu krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,