intelektualny, taki, który odpowiada za koncepcję, za pomysły, inwencję

konceptualny intelektualny, taki, który odpowiada za koncepcję, za pomysły, inwencję.

Inne opisy:

ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej (tkance, organie), przez którą przechodzi, z uwzględnieniem skutków biologicznych wywołanych przez różne rodzaje promieniowania
dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu
sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów, a także substancji organicznej w różnym stopniu rozkładu
ilość drewna znajdującego się w drzewostanie wyrażona w m3 w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha
podatek uznaniowy, nakładany autorytatywnie na podatnika przez urząd skarbowy
typ lampy, w której do palenia stosowano oleje roślinne i oleje mineralne
piec elektryczny, w którym wsad nagrzewany jest łukiem elektrycznym osiągającym temperaturę do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co umożliwia nagrzewanie roztapianego wsadu do temperatur od 1400 d
w geodezji - pomiar polegający na połączeniu prostą dwóch puntów o znanych współrzędnych i rzutowaniu na nią obiektów leżących prostopadle w stosunku do niej
piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie
piec elektryczny ogrzewany za pomocą ciepła, powstającego podczas przepływu prądu elektrycznego przez elementy grzejne
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

intelektualny, taki, który odpowiada za koncepcję, za pomysły, inwencję krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,