taki, który ma związek z czymś zajmującym średni przedział czasu, trwającym średnio - ani krótko, ani długo, dotyczący czegoś, co robi się przez średniej długości przedział czasowy

średnioterminowy taki, który ma związek z czymś zajmującym średni przedział czasu, trwającym średnio - ani krótko, ani długo, dotyczący czegoś, co robi się przez średniej długości przedział czasowy.

Inne opisy:

ilość drewna znajdującego się w drzewostanie wyrażona w m3 w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha
podatek uznaniowy, nakładany autorytatywnie na podatnika przez urząd skarbowy
typ lampy, w której do palenia stosowano oleje roślinne i oleje mineralne
piec elektryczny, w którym wsad nagrzewany jest łukiem elektrycznym osiągającym temperaturę do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co umożliwia nagrzewanie roztapianego wsadu do temperatur od 1400 d
w geodezji - pomiar polegający na połączeniu prostą dwóch puntów o znanych współrzędnych i rzutowaniu na nią obiektów leżących prostopadle w stosunku do niej
piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie
piec elektryczny ogrzewany za pomocą ciepła, powstającego podczas przepływu prądu elektrycznego przez elementy grzejne
prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi
miasto w województwie mazowieckim w powiecie płockim, położone na prawym brzegu Wisły, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wyszogród
grodzisko położone na lewym brzegu Wisły w strategicznie ważnym miejscu na pograniczu pomorsko-kujawskim, pozostałość po grodzie kasztelańskim, od 1314 r. książęcym, zniszczonym przez Krzyżaków w maj
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który ma związek z czymś zajmującym średni przedział czasu, trwającym średnio - ani krótko, ani długo, dotyczący czegoś, co robi się przez średniej długości przedział czasowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,