część autonomicznego układu nerwowego regulująca mimowolne funkcje narządów

układ sympatyczny część autonomicznego układu nerwowego regulująca mimowolne funkcje narządów.

Inne opisy:

w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie
z pośpiechem, śpiesząc się
zbyt szybko, przedwcześnie
pochopnie
zbyt szybko, przedwcześnie
tak, że ma dwa wymiary - cechy fizyczne, materialne (określane ze względu na mierzalne rozmiary, głębokość etc.); w dwóch wymiarach; tak, że są dwa wymiary
jako opozycja polityczna, należąc do opozycji, w zgodzie z działaniami, poglądami opozycji politycznej
w sposób posuwisty; wolno, płynnie, jednostajnie
w sposób posuwisty; wolno, płynnie, jednostajnie
zaraz, natychmiast po czymś, bez zwłoki
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

część autonomicznego układu nerwowego regulująca mimowolne funkcje narządów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,