tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich, naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów

wielki mistrz tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich, naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów.

Inne opisy:

za każdym razem, przy każdej okazji, w każdej z iluś powtarzających się sytuacji, w każdym przypadku
w kontekście operacji/operacyjnym, podczas operacji, do operacji, na potrzeby operacji - działań taktycznych
w taki sposób, że coś jest obciążone czymś i opada, wygina się w dół
w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie
w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie
z pośpiechem, śpiesząc się
zbyt szybko, przedwcześnie
pochopnie
zbyt szybko, przedwcześnie
tak, że ma dwa wymiary - cechy fizyczne, materialne (określane ze względu na mierzalne rozmiary, głębokość etc.); w dwóch wymiarach; tak, że są dwa wymiary
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich, naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,