wiązać się

wiązać się łączyć się logicznie.
wiązać się przystępować do jakiejś grupy, środowiska, nawiązywać stosunki, także: zżywać się.
wiązać się zobowiązywać się.
wiązać się o atomach - łączyć się chemicznie.
wiązać się o pąkach kwiatowych - rozwijać się.
wiązać się składać się na coś.
wiązać się organizować się.

Inne hasła:

minerał skałotwórczy, niestosowność, suwnica bramowa, uniwersalizm, upór, użyteczność, trwałość, trzeźwość, twardość, uczciwość, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

wiązać się krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,