wahadłowy

wahadłowy taki, który odbywa się na jakiejś ustalonej trasie, zazwyczaj krótkiej.
wahadłowy taki, który porusza się po krótkiej, zaplanowanej trasie (często w zastępstwie innego pojazdu).
wahadłowy związany z wahadłem - urządzeniem.
wahadłowy taki, który porusza się, przypominając wahadło.

Inne hasła:

szkoła podstawowa, pakarz, sklepowy, subiektywista, bajronista, kwatera główna, ekskawator, dekortykator, écu, korporacja, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

wahadłowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,