stereotypowo

stereotypowo szablonowo, tendencyjnie, przewidywalnie, schematycznie, w sposób pozbawiony oryginalności.
stereotypowo tak jak w stereotypie, zgodnie ze stereotypem, w nawiązaniu do stereotypu.

Inne hasła:

gwajak, gwajakowiec, miłorząb, sasafrzan, sassafras, sasafran, rezydent długoterminowy, hotel pracowniczy, kłęk, Voltaire, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

stereotypowo krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,