tak jak w stereotypie, zgodnie ze stereotypem, w nawiązaniu do stereotypu

stereotypowo tak jak w stereotypie, zgodnie ze stereotypem, w nawiązaniu do stereotypu.

Inne opisy:

sposób osiągnięcia czegoś poprzez kontakt seksualny
nabywanie i zbywanie na giełdzie papierów wartościowych papiery wartościowe na rachunek klientów
specjalny rodzaj publikacji wydawanej przez odpowiedni organ władzy państwowej lub samorządowej, służący do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych
odgórnie ustalony zbiór norm i zachowań obowiązujących jedynie posłów na Sejm
wydzielona pod względem księgowym i prawnym zaliczka przeznaczona na remonty
pomieszczenie będące miejscem pracy lekarza dentysty, wyposażone w narzędzia stomatologiczne
gałąź gospodarki narodowej obejmująca przemysł morski (m.in. stocznie), infrastrukturę (np. porty) oraz transport morski
dział gospodarki obejmujący wytwórczość rolniczą, produkcję przemysłu rolno-spożywczego i przemysłu produkującego środki produkcji dla rolnictwa oraz przemysłu spożywczego
wyodrębniony granicami polityczno-ekonomicznymi na obszarze danego kraju organizm gospodarczy, w ramach którego działają podmioty gospodarcze niższego szczebla (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe)
dział przemysłu zajmujący się wydobywaniem ropy z podziemnych studni i jej dystrybucją
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

tak jak w stereotypie, zgodnie ze stereotypem, w nawiązaniu do stereotypu krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,