pseudoklasycystyczny

pseudoklasycystyczny taki, który ma cechy pseudoklasycyzmu, jako kierunku w literaturze.

Inne hasła:

kaki, szaron, brunat zasadowy, szarona, sharon, brunat tłuszczowy, daktylo-śliwa, karambola, czamarka, czambulik, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

pseudoklasycystyczny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,