podskroniowy

podskroniowy taki, który znajduje się pod skronią.

Inne hasła:

brunat zasadowy, szarona, sharon, brunat tłuszczowy, daktylo-śliwa, karambola, czamarka, czambulik, rambutan, rambutan, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

podskroniowy krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,