poruszać się

poruszać się spędzić pewien czas, ruszając się.
poruszać się zmieniać swoje położenie w przestrzeni, przenosząc się z miejsca na miejsce, chodząc, jeżdżąc, przesuwając się.
poruszać się wykonywać ruchy nieumyślnie.

Inne hasła:

wysepka, kawałek, bliskość, dożywotnik, teren przemysłowy, teren dwujęzyczny, wielość, rezerwat przyrody, grupa imienna, morena końcowa, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

poruszać się krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,