pokuta

pokuta ajkt religijny mający na celu własne uświęcenie, doskonalenie.
pokuta kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej.

Inne hasła:

polifonicznie, skocznie, skoczno, bujnie, buro, burzliwie, błagalnie, błędnie, błękitno, błyskawicznie, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

pokuta krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,