kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej

pokuta kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej.

Inne opisy:

taki, w którym funkcję podmiotu pełni rzeczownik w nominatiwie, a orzeczenia czasownik przechodni lub nieprzechodni
taki, który jest ogarnięty, przesiąknięty seksualnością, w którym seksualność jest na pierwszym planie
taki, którego seksualność przejawia się w niemal wszystkich życiowych aktywnościach; o pociągu seksualnym skierowanym nie tylko do ludzi, ale i zwierząt oraz przedmiotów
taki, w którym kluczową rolę odgrywają poldery - osuszane tereny depresyjne
taki, którego cechuje politypia - różnorodne ułożnie takich samych sieci krystalicznych danego minerału
taki, który dzieli się na taksony niższego rzędu
taki, który jest kontrastem, taki, w którym ukazana jest jakaś ostra różnica
o obrazie: taki, w którym występuje duży kontrast pomiędzy plamami koloru
taki, który zawiera lit i działa dzięki litowi
taki, który zawiera lit, składa się z litu
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,