otwierać usta

otwierać usta zmuszać lub przekonywać kogoś do mówienia o czymś.

Inne hasła:

inflacja budżetowa, optimum ekologiczne, ogólny czynnik transkrypcyjny, inflacja kosztowa, inflacja importowana, inflacja inercyjna, inflacja jawna, prawo Hardy’ego-Weinberga, obieg niezależny, inflacja konsumencka, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

otwierać usta krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,