nieujemny krzyżówka

nieujemny taki, którego wartość jest wyrażana liczbami i nie jest wyrażona liczbą ujemną (może być wyrażona liczbą dodatnią lub wynosić zero).

Hasło "nieujemny" posiada 1 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę N:

N, n-gram, N$, Na, na barana, na białe niedźwiedzie, na biało, na bieżąco, NA BŁĘKICIE JEST POLANA, na bogato, na bosaka, na boso, na brązowo, na brud, na brudno, na brunatno, NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG, na chłodno, na chodzie, na ciepło, na co dzień,

Sprawdź wszystkie hasła na literę N

Oprócz definicji "na czarno" sprawdź również inne hasła:

teoria wyboru społecznego, aksjomat ciągłości, rozwinięcie dziesiętne, przestrzeń ilorazowa, arytmetyka Presburgera, cecha podzielności, przestrzeń ortogonalna, liczba trójkątna, największy wspólny dzielnik, przestrzeń współrzędnych, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, pinceta, memuary, upokorzenie, dram, żale, darnie, ideowo, józef ignacy kraszewski, kompania, spłycanie, afroamerykanka, ukrainiec, dion, śnieżna kołysanka, urąga, przywędrowanie, twórczość, wydobywający, repertorium, rurka,

nieujemny krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,