niedemokratyczny krzyżówka

niedemokratyczny taki, który jest sprzeczny z zasadami demokracji i istotnymi dlań wartościami.
niedemokratyczny nieoparty na zasadach demokracji, niezgodny z nimi.
niedemokratyczny Autorytarny

Hasło "niedemokratyczny" posiada 3 definicji.


Inne hasła krzyżówkowe na literę N:

N, n-gram, N$, Na, na barana, na białe niedźwiedzie, na biało, na bieżąco, NA BŁĘKICIE JEST POLANA, na bogato, na bosaka, na boso, na brązowo, na brud, na brudno, na brunatno, NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG, na chłodno, na chodzie, na ciepło, na co dzień,

Sprawdź wszystkie hasła na literę N

Oprócz definicji "na czarno" sprawdź również inne hasła:

agnosfityz, krystatuzaur, ssakokształtne, ssakopodobne, alwalkeria, spotkanie towarzyskie, celuroid, tasmaniozaur, dandakozaur, szuangmiaozaur, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się, nieograniczony, samowładczy, totalitarny, tyrański, władczy, autokracja, ciemięstwo, despotyzm, dyktatura, gnębicielstwo, wurst, rozwijać się, sardele, wyścig szczurów, tomka, podbiegł, żabi król, skoczybruzda, luandczycy, kadaryzm,

niedemokratyczny krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,