lizoform

lizoform roztwór wodny mydła potasowego z niewielkim dodatkiem formaldehydu, cechujący się silnymi właściwościami odkażającymi.

Inne hasła:

abstrakcjonista, naprawiacz, język asemblera, C, perypatetyk, chondryt, edytor tekstu, siksa, ugier, glorieta, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

lizoform krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,